From the monthly archives:August 2014

Jag vill måla mera akvarell. Både göra konst och också illustration. Tycker så väldigt om akvarellen, också som bok- eller tidningsillustration. Och då allra helst i kombination med en stram typografi och mycket vitt papper. Dessa är från ett PR-projekt.   – Lena –