KAROLINE KONTRABLUFF föddes troligen på den västnyländska landsbygden i Finland kring år 1890, möjligen något senare. Vad hon hette i verkligheten dolde hon väl, men vi vet att hon gjorde sitt intåg i huvudstaden år 1905 då hon arresterats för uppvigling under storstrejken. Det är troligen ungefär nu hon börjar skapa affischer, än så länge mest enkla handritade flygblad. Vidare kan vi läsa i tidningsurklipp från år 1911 att en viss läkare, (specialiserad på veneriska sjukdomar, red.anm.) unge Doktor Hjalmar Frölander, ”skamlöst brutit sin förlovning med bergsrådsdotter Hilda Sjögren för att istället hyra vindsvåning med en patient, en skandalomsusad aktris från landsbygden”. Vi vet att de fick en son år 1912, samt att de aldrig gifte sig.

I FINLAND UPPHÖR SPÅREN av Karoline Kontrabluff ungefär kring år 1917. Hon lämnade efter sig några flygblad, affischer och akvareller, signerade K.K., samt ett fotografi som med stor sannolikhet föreställer en ungefär tjugoårig Karoline Kontrabluff. Utöver dessa i nuläget mycket sköra pappersdokument finns det inga ledtrådar som kunde belysa mysteriet. Hjalmar Frölander bodde kvar med sin lungsjuke son i Helsingfors, en tillvaro som varvades med besök på olika sanatorium runtom i Europa. Man antog länge att Karoline Kontrabluff gått förlorad under inbördeskrigets tumult, men senare tiders efterforskningar gör gällande att hon rest till Amerika. Allt som hittats är ett lönekuvert från en tvålfabrik, en affisch för en amatörteatergrupp i Mendota nära Fresno i Kalifornien, en mycket illa tilltygad plansch som utlovar dansnummer av en viss Carolyn Counterbluff samt några sk. franska postkort på en dansös som kallar sig ”C.C. Country”. I Mendota finns det dock ännu en del äldre som minns rykten om en kvinna som på sätt eller annat skulle ha röjts ur vägen av det lokala frikyrkosällskapet, troligen på grund av att hon öppet propagerade för en promiskuös livsstil. Om just denna kvinna var Karoline Kontrabluff från den västnyländska landsbygden i Finland får vi troligtvis aldrig reda på.

VI VILL HYLLA en begåvad affischkonstnär, en småskalig agitatör och en troligen rätt medelmåttig danskonstnär, som skapade performancer långt innan performancekonsten var uppfunnen. Vår logo är baserad på ett ex libris som återfunnits i en bok som troligen tillhört Karoline Kontrabluff, och vi låter vår verksamhet inspireras av hennes känsla för estetik och framför allt av hennes mod.

“One day your life will flash before your eyes. 
Make sure it’s worth watching.”

 

Mer om Karoline på bloggen, i kategorin ”Kontrabluff”

Du hittar henne även på Instagram och YouTube!

Share →

En udda fågel.