Ett urval gamla bilder gjorda av vår illustratör Lena Frölander-Ulf.
Dessa är en blandning av barnboksproduktionen, och sånt hon
målar och tecknar för sitt eget höga nöjes skull. Det är också en del
av själva yrket: att göra saker som inte är “jobb”. För att hålla jobbet
levande och skapandet organiskt. Mer om och av Lena hittar du på
www.lenafrolanderulf.com.